Weer Station Software Configuratie

Deze instructie pagina wordt t.z.t. volledig in het NL vertaald.

Voordat uw weerstation gegevens kunnen worden gebruikt door het Benelux Weer Netwerk (BNLWN), moet u uw gekozen weerstation software voor het uploaden van gegevens in een bestandsindeling configureren die kan worden gelezen door onze server. Wij verwerken momenteel gegevens van WeatherLink, Weather Display, Virtual Weather Station, Weather Underground Heavy Weather Uploader (WUHU), Cumulus. Raadpleeg de van toepassing zijnde sectie hieronder over het configureren van uw software. Zodra u deze stappen hebt voltooid, laat het ons weten zodat we u aan het netwerk kunnen toevoegen. Als u problemen tegenkomt, neem dan gerust contact met ons op.


WeatherLink Configuratie

 1. Download het tekst bestand WL_stickertags.txt en sla het als een WL_stickertags.htx bestand op (Let op de .htx extensie!) in uw WeatherLink template map - meestal te vinden in C:\Program Files\WeatherLink\[stationnaam]\Templates.
 2. In het software programma WeatherLink, klik in het menu Setup, helemaal onderaan Internet Settings ... aan.
 3. Voor de configuratie heeft u WeatherLink htm file(s) nodig om met behulp van FTP te kunnen uploaden, maak nu zelf een keuze welk Profile[nummer] u gebruikt en klik onderaan op de bijbehorende Profile knop.
  In het venster Data Upload Profile, klikt u op de knop Select Template Files, klik nu op de ADD knop om het WL_stickertags.htx bestand te selecteren, selecteer dit bestand en klik op Openen.
 4. Het bestand WL_stickertags.htx wordt nu weergeven in het dialoogvenster Weather Template Files for Data Upload. Klik op OK. Klik op OK in de Data Upload Profile, dan op OK in de Internet Settings dialoog venster.
 5. Het bestand WL_stickertags.htx zal nu worden geupload in de volgende upload cyclus met een bestand extensie type zoals aangegeven in het Weather Template Files for Data Upload Profile venster namelijk met .htm extensie.
 6. Stel het uploaden voor de gegevens pagina in op elke 5 minuten..
 7. Dan gewoon hier inschrijven zodat we over de data gegevens kunnen beschikken.

Uw weerstationdata moet worden weergegeven als de data url b.v. http://www.yourweatherwebsite.com/WL_stickertags.htm wordt aangeroepen.


Weather Display Configuratie

Als je het clientraw.txt bestand al gebruikt zoals voor Weather-Display Live of een van de AJAX templates, dan is er geen extra configuratie meer nodig. Je clientraw.txt bestand moet wel elke 5 minuten worden geupload, sneller mag natuurlijk ook. Dan gewoon hier inschrijven zodat we over de data gegevens kunnen beschikken.

Indien je nog NIET het clientraw.txt bestand gebruikt, volg dan hier de setup in Weather-Display om het clientraw.txt bestand te kunnen uploaden Verzeker je ervan om in Weather Display in te stellen: upload het bestand elke 5 minuten. Dan gewoon hier inschrijven zodat we over de data gegevens kunnen beschikken.

Uw weerstationdata moet worden weergegeven als de data url b.v. http://www.yourweatherwebsite.com/clientraw.txt wordt aangeroepen.


Virtual Weather Station Configuration

 1. Save the file VWS_stickertags.htx to your VWS templates folder (c:\vws\templates is the default).
 2. In VWS, pull down the Internet tab, and click on "HTML Settings".
 3. In a empty location on the left (Templates) side of the HTML Settings menu, enter c:\vws\template\VWS_stickertags.htx, editing this as necessary for drive and folder.
 4. On the right (HTML filename) side of the menu, on the same line, enter the file location that you use for your other .htx files, followed by \VWS_stickertags.htm.
 5. Click the On* box to put a check mark in it.
 6. Now in VWS, pull down the Internet menu and click on FTP Upload File (Send) and in an empty row on the LEFT put the same contents as you'd done in the Right side of the HTML Settings dialog. (e.g. "c:\vws\root\VWS_stickertags.htm").
 7. On the Right side, put "[directory]/VWS_stickertags.htm" where [directory] is the same directory you use for the rest of your website. It would be '/VWS_stickertags.htm' if you're uploading to the document root of your website.
  At the bottom of the window, set the update time to 5 minutes. Click Update and Upload Files to Internet.
 8. Simply join and we will take it from there.

You should be able to see your file in action at www.yourweatherwebsite.com/VWS_stickertags.htm


Weather Underground HeavyWeather Uploader (WUHU) Configuration

NOTE! Needs WUHU 216 Beta 40 or newer !!
 1. Save the file WUHU_stickertags.txt to folder of your choice.
 2. Expand WUHU and click the Alerts/Actions-button. A new window will appear.
 3. In Main Action/Alert, select Enable Actions and Repetitions and set the value for Selections to 1.
 4. In WUHU Operation Alarms/Actions, select On Weather Update. If you want to update the file ie. every 2 minutes, select also On Update Seconds and set the value to 120.
 5. Click on Sound/Action-button (below Weather Update). A new window will appear.
 6. Write the next string in Action on Activation:
  template:"X:\(where_you_have_saved_WUHU_stickertags.txt)\WUHU-stickertags.txt" "X:\(where_you_want_to_save_the_file)\WU_stickertags.txt"
  X: is the partition-letter. The above string is an example, configure to match your own computer.
 7. Confirm by clicking OK
 8. Save the changes with Save Changes
 9. Simply join and we will take it from there.

You should be able to see your file in action at www.yourweatherwebsite.com/WU_stickertags.txt


Cumulus Weather Software

If you are using Cumulus weather station software, make sure your realtime.txt conditions file is uploaded regularly to your website, then let us know the URL of your realtime.txt file on your website and we'll do the configuration from here.


Installatie instructies voor de BNLWN Meso-map

Download de benodigde bestanden voor de BNLWN Meso-map via de website van Ken True (Saratoga-Weather.org). Hier staan ook de instructies vermeld. Just unpack the zip file and upload the contents to your website. Place the control files and PHP script in the root directory of your webserver, along with the graphic file and the arrows/other graphics in the ./BNLWN-images directory. Be sure to customize the mesomap-update-utility.php script in the package so you can use it in the future to keep your control file, graphic and mesomap PHP file up to date.

Second, create a new PHP webpage using your website template. (I called mine BNLWN.php, but the filename is not important). Edit the webpage to have a page title of "Benelux Weather Network", and insert two PHP include statements. In the <head> section, insert:

<meta http-equiv="Refresh" content="300" />
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />


<?php
$doPrintBNLWN = false;
include("BNLWN-mesomap.php");
print $BNLWN_CSS; ?>

and in the <body> section where you'd like the BNLWN meso-map to appear, insert:

<?php print $BNLWN_MAP; print $BNLWN_TABLE; ?>

if you'd like XHTML 1.0-Strict code generated, then use in the <head> section:

<meta http-equiv="Refresh" content="300" />
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" />


<?php
$doPrintBNLWN = false;
$_REQUEST['gen'] = 'xhtml';
include("BNLWN-mesomap.php");
print $BNLWN_CSS; ?>

Save the file and upload it to your weather website.

If you'd like to center the map in your page, don't use the <center> tag .. it will move only the upper graphic and not the background graphic, so the legends will be displaced. Instead, use a <table> like this:

<table width="99%">
<tr><td align="center">
<table width="620">
<tr><td style="text-align:left">
<?php print $BNLWN_MAP; ?>
</td></tr>
<tr><td>
<?php print $BNLWN_TABLE; ?>
</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

When it comes time to update the mesomap in the future, you'll only have to use the mesomap-update-utility.php on your website to keep the files current with the master set.

Cacheing of current conditions has been enabled with a default life of 10 minutes. This should speed up subsequent views.
Please make sure that BNLWN-conditions.txt file in the same directory as the BNLWN-mesomap.php is writable by PHP (permissions of 666 or 777) -- it's used to store the local cache of conditions reports for display.
Also, a config file option has been implemented which allows you to store your settings in BNLWN-mesomap-config.txt in the same directory. That way, you only have to change your settings once for the BNLWN-mesomap.php program, and new program updates won't alter your settings. The sample BNLWN-mesomap-config.txt file is in the BNLWN-mesomap.zip or viewable here.


How to install BNLWN Meso-map (HTML process)

NOTE: please use this method ONLY if you don't have PHP available on your web hoster. This method will cause load on our Benelux Weather Network home site (which we can handle for a few sites), and may not provide search engines with the links to index as does the PHP method (so your site won't get the 'publicity' on the search engines as the sites using the PHP map will).

First, create a new BNLWN meso-map webpage using your website template.
Edit the webpage to have a page title of "Benelux Weather Network", and put this HTML in the <body> section of the page where you'd like the mesomap to appear.:

<div style="width: 620px">
<iframe src="http://www.beneluxweather.net/BNLWN.php" width="620" height="680"
frameborder="0" scrolling="auto">
</iframe>
<br clear="all">
</div>

Now upload your BNLWN meso-map page to your website.


Update your HomePage

Now edit your weather station homepage to have a link to your BNLWN meso-map. If you use a text link, then please make sure the words "Benelux Weather Network" appear in the link and title= like this:

<a href="BNLWN.php" title="Benelux Weather Network">Benelux Weather Network</a>

If you use a graphical link, then make sure the <img> link has both alt= and title= attributes that say "Benelux Weather Network" in them. Search engines will read the alt= and title= tags for keywords, and we want to make sure they pick up our full name.

<a href="BNLWN.php">
<img src="BNLWN_logo_100.png"
alt="Benelux Weather Network"
title="Benelux Weather Network"
width="100" height="100" style="border: none;" />
</a>

Save the edited homepage and upload to your website (which may mean editing a .htx or .txt file with the html for upload by your weather station program). Now you're finished (until the BNLWN gets a new member) and you can relax and enjoy the snappy reparte on the BNLWN forum.